banner111

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐỨC XÁ

Đường 359 My Sơn – Ngũ Lão – Thủy Nguyên – Hải Phòng

MST:0200581866

Điện thoại:0225 661568

Hotline:0912 218 438 – 094 2088686 – 0914766508

Website:www.cokhiducxa.vn

Email:cokhiducxa@gmail.com